Aldersboligene

Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter har 19 leiligheter som leies ut til eldre. Leilighetene egner seg både for enslige og ektepar. Søkere som bor innenfor Slettebakken Menighet, har fortrinnsrett for tildeling av ledig leilighet. En ivaretar da tanken om tilhørighet i nærmiljøet. Det er ingen behovsprøving ved tildeling av leiligheter, søknadslisten følges uten unntak.
Det er idag mange års venteliste til Eldreboligene. Ca 80 personer er notert i venteliste for de 19 leilighetene. En kan få søknadssjema til leilighetene ved å ta kontakt med kontoret på SME.

Ettermiddagskaffe
Beboerne i boligene kommer sammen på Hjerterommet, til en hyggelig naboprat over en kopp kaffe og litt kake.