De ansatte er eldresenterets viktigste ressurs

Vårt "produkt" er omsorg for andre mennesker. Kvaliteten på det vi leverer er helt avhengig av våre ansatte. På Slettebakken menighets Eldresenter jobber det mange dyktige fagpersoner som hver eneste dag gjør det de kan for at beboerne skal oppleve å bli godt ivaretatt. Mange av våre ansatte har lang erfaring fra eldreomsorgen, og er spesielt kompetente i møte med utfordringene på dette feltet. Vårt totale tilbud er avhengig av at alle ansatte har samme mål; skape et godt produkt for de som bor hos oss. Etisk refleksjon er innarbeidet på alle nivå i organisasjonen.

Vi ønsker at eldresenteret skal være en arbeidsplass der det både er høy faglig standard og høy trivsel. Personsentrert omsorg er et nøkkelbegrep. Vi jobber både med faglig utvikling og er opptatt av vårt arbeidsmiljø. Trivsel på jobb er viktig for å yte gode tjenester til våre beboere.

Vår visjon har utviklet seg gjennom diskusjoner i hele organisasjonen. Derfor står vi samlet om innholdet i den både i forhold til beboere, pårørende og hverandre som arbeidskolleger;

VI TAR OSS TID TIL DE GODE OPPLEVELSENE!

Nye medarbeidere får omvisning på huset, og en del informasjon
blant annet via heftet "Velkommen som ny medarbeider"