Beboertilbud

Ny beboer 
Bergen kommune disponerer våre plasser gjennom forvaltningsenheten i Årstad bydel. Våre beboere kommer til oss både fra eget hjem, sykehus og andre institusjoner. Det er viktig for oss å få en god dialog med beboer og pårørende fra første stund. Det å flytte er alltid en påkjenning. Innflytting på en insitusjonsplass kan også være forbundet med følelser rundt tap av eget hjem, og erkjennelse av å være avhengig av hjelp og omsorg. Vi ønsker å bidra med det vi kan for å gjøre overgangen enklest mulig for alle som flyttet inn hos oss.

Ved innflytting får alle heftet "Velkommen som ny beboer". Det inneholder en del nyttig informasjon om eldresenteret. Alle våre beboere får også sin spesielle kontaktperson blandt de ansatte.

Måltider
Måltidene er viktige for våre beboere. Både ernæringsmessig og som en sosial opplevelse og aktivitet. Vi vektlegger at maten skal være fristende, og at måltidet skal ha ro og gi plass til samtale og samvær. 

Arrangement og aktiviteter
Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter betaler lønn til en aktivitetsleder i full stilling. Hennes oppgave er å tilrettelegge felles tilbud for alle beboere, og bidra med hjelp til miljøarbeidet på alle avdelinger. Det foregår mye i løpet av uken, og året på Slettebakken Eldresenter. Her kan du lese mer om våre tilbud på dette området.  Vi har også en frivillighetskoordinator som organiserer frivillige som vil hjelpe til på arrangement som rusleturer, trim, bakedager, deltakelse på arrangement.

Frisør og fotpleie
Eldresenteret har frisør og fotpleier, som står til beboernes disposisjon. Den enkelte betaler egenandel for hår og fotpleier.  Personalet er behjelpelig med bestilling og følge. 

Se også arrangement liste for aktiviteter og arrangement i tiden fremover.