Våre besøksrutiner

Våre avdelinger har ingen faste besøkstider. Pårørende er velkommen både om formiddagen og ettermiddagen. Alle beboere har eget rom, og kan ta i mot visitter der. Noen pårørende foretrekker å være inne på fellesstuen når de er på besøk på sykehjemsavdelingene. Da må det tas hensyn til de andre beboerne som også har sitt hjem der.

På noen tidspunkt på dagen er personalet opptatt med å hjelpe alle beboerne som f.eks i morgenstellet og i måltidene. Da kan det være vanskelig å ta i mot besøk, og svare på henvendelser. Som oftes finner pårørende og personalet sammen ut hvaslags tidspunkt som kan være ønskelig, også for beboeren, hvis det er snakk om daglig visitt. Er du tilreisende og lurer på hva som passer best så er det fint om du tar kontakt og spør om dette.

Noen pårørende har lyst til å komme f.eks i middagen for å hjelpe med måltidet ovenfor sin beboer. Da tilrettelegger vi det slik at maten blir servert inne hos beboer, eller ved eget bord slik at vi skjermer de andre som bor på avdelingen.

I perioder er ytterdørene er stengt. Dette er på grunn av beboernes og de ansattes sikkerhet. Det betyr at du må ringe på dørklokken og oppgi hvem du vil besøke. Noen ganger kan det ta litt tid før døren blir betjent. Det er fordi personalet på avdelingen er opptatt med gjøremål som de må avslutte først. Vi håper på forståelse for dette.