Fester & arrangement

Vår og høstfest
To ganger i året arrangerer vi en fest for beboere og pårørende på alle avdelingene våre. Denne ettermiddagen kan vi bli 250 mennesker på huset! Hensikten med dette er blandt annet at beboerne får en anledning til å invitere til sitt hjem. Pårørende får også treffe hverandre, og vi tar oss alle tid til en god opplevelse sammen. Pårørende bidrar noen ganger med alt fra lotterigevinster til underholdning.

Fredagssamling
Vi ønsker også pårørende velkommen til fredagssamlingene våre. Der er det dans, poesikafe, allsang eller underholdning utenfra. Det er positivt for beboerne når de pårørende som har mulighet deltar.

Underholdning på ettermiddagen
I løpet av året har vi mange ulike forestillinger også på ettermiddagen. Disse annonseres her på hjemmesiden vår under aktiviteter. Pårørende er velkommen til å følge sine beboere på slike arrangement. Det er ikke alltid at personalet kan klare å gå fra avdelingen på ettermiddagen.

Se listen over aktiviteter på forsiden, for informasjon om arrangement i nærmeste fremtid.