Vårt mål er å gjøre alle faser av livet verdifulle

Mange beboere avslutter livet sitt hos oss. I den situasjonen er et nært samarbeid med pårørende veldig viktig. Vi tar opp de vanskelige spørsmålene rundt dette når vi vurderer det som nødvendig. Pårørende er velkommen til å snakke med oss når de måtte ha behov for det.

Vi tilrettelegger så godt vi kan rundt hver enkelt beboer og hans/hennes familie. Både med muligheter for å være tilstede, og få den hjelp og støtte som ønskes.