Ledige stillinger

Ledige  stillinger:

Sykepleier  80 - 100 % stilling fast fra dags dato

Helsefagarbeider 80 - 100 % vikariat i et år med mulighet for forlengelse, ledig fra dags dato

Nattevakt 60 % stilling fast ledig fra dags dato

For informasjon, kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51/ Seksjonsleder  Stine Gjerde: 55 36 14 55

 

postmaster@slettebakken.no
Slettebakken meighets eldresenter, Vilh. Bjerknesv. 19, 5081 Bergen