Ledige stillinger

Vi har ledige  sykepleierstillinger:

Sykepleier 2 faste 60 % stillinger på natt ledig fra d.d. på våre sykehjemsavdelinger. 

Sykepleier 100 % vikariat ledig fra 01. mars med 1 års varighet på somatisk avdeling.

 

For informasjon, kontakt:

Seksjonsleder  Stine Gjerde: 55 36 14 55

 

postmaster@slettebakken.no
Slettebakken meighets eldresenter, Vilh. Bjerknesv. 19, 5081 Bergen