Aldersboligene

Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter har 19 leiligheter som leies ut til eldre.

Leilighetene egner seg både for enslige og ektepar. Søkere som bor innenfor Slettebakken Menighet har fortrinnsrett for tildeling av ledig leilighet. En ivaretar da tanken om tilhørighet i nærmiljøet. Det er ingen behovsprøving ved tildeling av leiligheter, søknadslisten følges uten unntak.
En kan få søknadsskjema til leilighetene ved å ta kontakt på tlf 55 36 14 58/50.

Ettermiddagskaffe
 En gang i måneden kommer beboerne i boligene  sammen på Hjerterommet, til en hyggelig naboprat over en kopp kaffe og litt kake.