Tveiteåsen

Tveiteåsen er en somatisk sykehjemsavdeling med 12 plasser. Avdelingen åpnet i 2018.

Det er vurderingskontoret Nord i Bergen kommune som tildeler plassene. Beboerne har enerom med bad og felles stue/kjøkken. Interiøret er holdt i duse farger, og det er forsøkt å skape en varm atmosfære. Gass peisen i stuen er flittig brukt. Uteterrassen er et hyggelige sted å være. Avdelingen har takheiser for å lette personalets arbeid.

Utfordringene på denne typen avdeling er den store variasjonen i beboernes funksjonsnivå og behov. Miljøarbeidet må ta hensyn til dette. Samarbeid på tvers av avdelingene kan gi mer å spille på. 

På Tveiteåsen jobber fire sykepleiere, tre hjelpepleiere og  assistenter. Avdelingene har et personale med høy kompetanse og interesse for denne beboergruppen. På ukedagene er det fire personale på dagvakt og to på kveldsvakt. I helgene er det tre på dagvakt og to på kveldsvakt. Renhold blir utført av renholdspersonalet.

Avdelingsleder er Stine Gjerde
Tveiteåsen kan nås på tlf: 55 36 14 92/ 55
Avdelingsleders mailadresse er: stine.gjerde@bergen.kommune.no