Tveitebakken

Dette er en avdeling tilrettelagt for personer med demens.

De 11 som bor her har alle behov for omsorg i institusjon som følge av sin demenssykdom. Det er vurderingskontor Nord i Bergen kommune som tildeler plassene. Ved innflytting er beboerne fysisk aktive, og mobile av egen hjelp. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for denne gruppen med god plass til vandring, rolig interiør og egen skjermet sansehage. Personalet har kompetanse i forhold til personer med demens, og avdelingens aktiviteter er lagt opp for denne målgruppen. Hvis beboerne får et endret omsorgsbehov blir de vurdert for overflytting til somatisk sykehjemsavdeling der personalet har mer forflytningsutstyr og erfaring med tap av fysiske ressurser.

Avdelingsleder er Haldis Friis Tveitebakken kan nås på tlf: 55 36 14 94
Mailadressen til avdelingsleder: haldis.friis@bergen.kommune.no