Tveitebakken

Dette er en avdeling tilrettelagt for personer med demens.

De 11 som bor her har alle behov for omsorg i institusjon som følge av sin demenssykdom. Det er forvaltningsenheten i Årstad bydel som tildeler plassene. Ved innflytting er de fysisk aktive, og mobile av egen hjelp. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for denne gruppen med god plass til vandring, rolig interiør og egen skjermet sansehage. Personalet har kompetanse i forhold til personer med demens, og avdelingens aktiviteter er lagt opp for denne målgruppen. Hvis beboerne får et endret omsorgsbehov blir de vurdert for overflytting til somatisk sykehjemsavdeling.

Avdelingen har god dekning av fagpersonell. 3 sykepleiere, 1 vernepleier, 4 hjelpepleiere og 4 assistenter er tilknyttet avdelingen. I tillegg har en aktivitør deltidsstillinger der.

 

Avdelingsleder er Haldis Friis Tveitebakken kan nås på tlf: 55 36 14 94 Mailadressen til avdelingsleder: haldis.friis@bergen.kommune.no