Tveitehagen

Denne avdelingen ble åpnet i 2003 og har plass til 9 beboere.

Det er vurderingskontoret Nord i Bergen kommune som tildeler plassene etter diagnose og behov i bydelen. Avdelingen er bygget og tilrettelagt for aktive demente. Interiøret er tilpasset denne gruppens spesielle behov, og det er beregnet plass både til vandring og skjerming.

I stuen har beboerne gasspeis og nydelig utsikt over Tveitevannet. Avdelingen har utgang til en vakker sansehage med bl.a. opphøyede bed og fontene. Personalet har alle erfaring med demente, og kurs i forhold til denne gruppens spesielle behov. Personalets kompetanse er det avgjørende for å skape et godt tilbud på en skjermet avdeling for demente.
Avdelingen har tre sykepleier, fem helsefagarbeidere og seks assistenter som helgevakter. Vaktene er dekket med tre på dagvakt og to på kveldsvakt. I helgene er det to både dag og kveld. 

Avdelingsleder er Veronica Evensen
Tveitehagen kan nås på tlf: 55 36 14 79
Mailadressen til avdelingsleder: veronica.evensen@bergen.kommune.no