Tveitelien

Tveitelien er en somatiske sykehjemsavdelinger med 9 plasser.

Avdelingen åpnet i 2003. Det er forvaltningsenheten i Årstad bydel som tildeler plassene. Beboerne har enerom med bad og felles stue/kjøkken. Interiøret er holdt i duse farger, og det er forsøkt å skape en varm atmosfære. Gasspeisen i stuen er flittig brukt. Biblioteket i foajeen og uteterrassen er også hyggelige steder å være. Avdelingen har bossug og takheiser for å lette personalets arbeid.
Utfordringene på denne typen avdeling er den store variasjonen i beboernes funksjonsnivå og behov. Miljøarbeidet må ta hensyn til dette. Samarbeid på tvers av avdelingene kan gi mer å spille på. 

På Tveitelien jobber tre sykepleiere, fire hjelpepleiere og fire assistenter. Avdelingene har et personale med høy kompetanse og interesse for denne beboergruppen. På ukedagene er det tre personale på dagvakt og to på kveldsvakt. I helgene er det to personale på hvert skift. Renhold blir utført av renholdspersonalet.

Avdelingseder Laila Kårstad Gaarder er geriatrisk sykepleier. Hun har tidligere jobbet på geriatrisk avdeling, Haraldsplass. Laila er opptatt av at vi ser den enkelte beboer med sine erfaringer, ønsker og behov.
Tveitelien kan nås på tlf: 55 36 14 80
Avdelingsleders mailadresse er: laila.gaarder@bergen.kommune.no