Tveitestranden

Tveitestranden er en av tre demensavdelinger på SME.

Her bor det 9 beboere på enerom med eget flislagt bad. Fellesrommene består av en koselig stue i tilknytning til kjøkkenet, og en sansehage. Avdelingen åpnet i 2003, og er tilrettelagt både for de som bor der, og de som jobber der. Hjelpeutstyr som takheis og ståheis er på plass. Bossheis er installert for å forhindre tunge løft og luktproblemer. 

De 9 som bor her har alle behov for omsorg i institusjon som følge av sin demenssykdom. Det er vurderingskontor Nord i Bergen kommune som tildeler plassene. Ved innflytting er beboerne fysisk aktive, og mobile av egen hjelp. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for denne gruppen med god plass til vandring, rolig interiør og egen skjermet sansehage. Personalet har kompetanse i forhold til personer med demens, og avdelingens aktiviteter er lagt opp for denne målgruppen. Hvis beboerne får et endret omsorgsbehov blir de vurdert for overflytting til somatisk sykehjemsavdeling der personalet har mer forflytningsutstyr og erfaring med tap av fysiske ressurser.

Fellesrommene ble oppgradert i 2021. Da brukte vi også tid og ressurser på utsmykning i korridoren vår. Strikkeveggen vår er en oppdagelsesreise både for beboere og besøkende. Alle beboerrom blir pusset opp i 2022. Vi ønsker at de fysiske omgivelsene skal være hyggelige, trygge og fine, og bidra til trivsel i avdelingen. 

Avdelingen har en sykepleieleder som også jobber ute i avdelingen. Det gjør at vi får god kompetanse rundt beboerne våre. Avdelingen har i tillegg to sykepleiere, to hjelpepleiere, to helsefagarbeidere og seks assistenter som jobber hver tredje helg. Personalet har til sammen mye erfaring fra eldreomsorg i institusjon, og er flinke til å utnytte de mulighetene som små avdelinger gir oss. På dagen er det tre på jobb, om ettermiddagen er det to. I helgene er det to personale på begge skift. Personalet jobber hver tredje helg.
Renhold blir utført av renholdspersonalet.

Avdelingsleder er Edith S. Antun,  Tveitestranden kan nås på tlf: 55 36 14 81
Avdelingsleders mailadresse: edith.antun@bergen.kommune.no