Tveitestranden

Tveitestranden er en av tre demensavdelinger på SME.

Forvaltningsenheten i Årstad fordeler plassene etter behov i bydelen. Det bor 9 beboere på enerom med eget flislagt bad. Fellesrommene består av en koselig stue i tilknytning til kjøkkenet, og en sansehage.
Avdelingen åpnet i 2003, og er tilrettelagt både for de som bor der, og de som jobber der. Hjelpeutstyr som takheis og ståheis er på plass. Bossheis er installert for å forhindre tunge løft og luktproblemer. Beboerne varierer svært i alder og funksjonsnivå. Det er en utfordring for miljøarbeidet. .

Avdelingen har tre sykepleiere, to hjelpepleiere, to helsefagarbeidere og seks assistenter (medregnet de på helg). Personalet har til sammen mye erfaring fra eldreomsorg i institusjon, og er flinke til å utnytte de mulighetene som små avdelinger gir oss. På dagen er det tre på jobb, om ettermiddagen er det to. I helgene er det to personale på begge skift. Personalet jobber hver tredje helg.
Renhold blir utført av renholdspersonalet.

Avdelingsleder er Edith S. Antun,  Tveitestranden kan nås på tlf: 55 36 14 81 Avdelingsleders mailadresse: edith.antun@bergen.kommune.no