Tveitetoppen

Tveitetoppen er en somatisk sykehjemsavdeling med 10 plasser.

Avdelingen åpnet i 2018. Det er vurderingskontoret Nord i Bergen kommune som tildeler plassene. Beboerne har enerom med bad og felles stue/kjøkken. Interiøret er holdt i duse farger, og det er forsøkt å skape en varm atmosfære. Gasspeisen i stuen er flittig brukt. Uteterrassen er et hyggelige sted å være. Avdelingen har takheiser for å lette personalets arbeid.
Utfordringene på denne typen avdeling er den store variasjonen i beboernes funksjonsnivå og behov. Miljøarbeidet må ta hensyn til dette. Samarbeid på tvers av avdelingene kan gi mer å spille på. 

På Tveitetoppen jobber tre sykepleiere, fire hjelpepleiere og fire assistenter. Avdelingene har et personale med høy kompetanse og interesse for denne beboergruppen. På ukedagene er det tre personale på dagvakt og to på kveldsvakt. I helgene er det to personale på hvert skift. Renhold blir utført av renholdspersonalet.

Avdelingsleder er Lena Pedersen
Tveitetoppen kan nås på tlf: 55 36 14 91
Avdelingsleders mailadresse er: lena.pedersen@bergen.kommune.no