Beboere

Bergen kommune disponerer våre plasser gjennom forvaltningsenheten i Årstad bydel. Søknad om plass må gå til forvaltningsenheten, og behandles der.

Våre beboere kommer til oss både fra eget hjem, sykehus og andre institusjoner. Det er viktig for oss å få en god dialog med beboer og pårørende fra første stund. Det å flytte er alltid en påkjenning. Innflytting på en institusjonsplass kan også være forbundet med følelser rundt tap av eget hjem, og erkjennelse av å være avhengig av hjelp og omsorg. Vi ønsker å bidra med det vi kan for å gjøre overgangen enklest mulig for alle som flyttet inn hos oss.

Alle våre nye beboere får heftet; Velkommen som ny beboer. Her kan du finne nyttig informasjon om vårt eldresenter.

Beboer.jpg