Beboertilbud

Ny beboer

Bergen kommune disponerer våre plasser gjennom forvaltningsenheten i Årstad bydel. Våre beboere kommer til oss både fra eget hjem, sykehus og andre institusjoner. Det er viktig for oss å få en god dialog med beboer og pårørende fra første stund. Det å flytte er alltid en påkjenning. Innflytting på en institusjonsplass kan også være forbundet med følelser rundt tap av eget hjem, og erkjennelse av å være avhengig av hjelp og omsorg. Vi ønsker å bidra med det vi kan for å gjøre overgangen enklest mulig for alle som flyttet inn hos oss.

Ved innflytting får alle heftet "Velkommen som ny beboer". Det inneholder en del nyttig informasjon om eldresenteret. Alle våre beboere får også sin spesielle kontaktperson blant de ansatte.

 Måltidene er viktige for våre beboere, både ernæringsmessig og som en sosial opplevelse og aktivitet. Vi vektlegger at maten skal være fristende, og at måltidet skal ha ro og gi plass til samtale og samvær. 

Arrangement og aktiviteter: Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter betaler lønn til en aktivitetsleder i full stilling. Hennes oppgave er å tilrettelegge felles tilbud for alle beboere, og bidra med hjelp til miljøarbeidet på alle avdelinger. Det foregår mye i løpet av uken, og året på Slettebakken Eldresenter. Vi har også en frivillighetskoordinator som organiserer frivillige som vil hjelpe til på arrangement som rusleturer, trim, bakedager, deltakelse på arrangement.

Frisør og fotpleie: Eldresenteret har frisør og fotpleier, som står til beboernes disposisjon. Den enkelte betaler egenandel for hår og fotpleier.  Personalet er behjelpelig med bestilling og følge. 


Arrangement & aktiviteter

Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter betaler lønn til en aktivitetsleder i full stilling. Hennes oppgave er å tilrettelegge felles tilbud for alle beboere, og bidra med hjelp til miljøarbeidet på alle avdelinger. Det foregår mye i løpet av uken, og året på Slettebakken Eldresenter. Her kan du lese mer om våre tilbud på dette området.

Hjerterommet I tredje etasje ligger Hjerterommet. Der kan det dekkes til 60 personer. Det kan leies for å feire runde dager. Kontoret tar i mot bestilling.

Kulturelle tilbud Vår aktivitetsleder "booker"  inn kunstnere som tilbyr ulike former for underholdning og opplevelser. Tilbakemeldinger fra beboerne er veiledende for hva som bestilles inn, men vi prøver også nye aktører for å se hvilke impulser de kan gi.  Bergen kulturelle spaserstokk har bidratt med spennende tilbud til alle eldreinstitusjoner.

Fester  To ganger i året lar vi beboerne invitere sine pårørende til festlig lag på de enkelte avdelingene. Vi blir rundt 260 mennesker på disse dagene, og alle hygger seg med god mat, samvær og selvfølgelig loddsalg. Inntektene fra dette går tilbake til miljøarbeidet for beboerne. Røde Kors arrangerer også en stor fest for beboerne hvert år. I tillegg har beboerne og personalet en tradisjonell julemiddag sammen, og blir det fint vær lager vi en grillfest i hagene våre!

 Turer Vår aktivitetsleder arrangerer  turer ut for beboerne i nærområdet, personalet tar også med seg enkelt beboere på handleturer o.l.