Pårørende

Pårørende er viktige medspillere

Selv om vi overtar den daglige omsorgen for beboerne er kontakten med de pårørende av stor betydning for opplevelse av livskvalitet. Pårørende er ofte en ressurs både for den enkelte, og for avdelingen. Noen bidrar med musikk og sang på pårørende fester. Andre med smil og vennlighet ovenfor alle beboerne og personalet. Vi opplever ofte å få god kontakt med beboernes pårørende, og det er svært positivt både for pårørende og personalet.

Som pårørende er du gjest i din beboers hjem, og på personalets arbeidsplass.

Besøksrutiner

Våre avdelinger har ingen faste besøkstider.

Pårørende er velkommen både om formiddagen og ettermiddagen. Alle beboere har eget rom, og kan ta i mot visitter der. Noen pårørende foretrekker å være inne på fellesstuen når de er på besøk på sykehjemsavdelingene. Da må det tas hensyn til de andre beboerne som også har sitt hjem der.

På noen tidspunkt på dagen er personalet opptatt med å hjelpe alle beboerne som f.eks i morgenstellet og i måltidene. Da kan det være vanskelig å ta i mot besøk, og svare på henvendelser. Som oftes finner pårørende og personalet sammen ut hvaslags tidspunkt som kan være ønskelig, også for beboeren, hvis det er snakk om daglig visitt. Er du tilreisende og lurer på hva som passer best så er det fint om du tar kontakt og spør om dette.

Noen pårørende har lyst til å komme f.eks i middagen for å hjelpe med måltidet ovenfor sin beboer. Da tilrettelegger vi det slik at maten blir servert inne hos beboer, eller ved eget bord slik at vi skjermer de andre som bor på avdelingen.

I perioder er ytterdørene er stengt. Dette er på grunn av beboernes og de ansattes sikkerhet. Det betyr at du må ringe på dørklokken og oppgi hvem du vil besøke. Noen ganger kan det ta litt tid før døren blir betjent. Det er fordi personalet på avdelingen er opptatt med gjøremål som de må avslutte først. Vi håper på forståelse for dette.

Bakgrunnsopplysninger

Når en beboer flytter inn hos oss ber vi om å få navn på nærmeste pårørende.

Det er fordi vi ønsker å vite hvem som skal ha informasjon av oss. Det er den nærmese pårørende vi forholder oss til i etterkant, og denne må sørge for å informere eventuelle andre pårørende videre. Pårørende har krav på informasjon om vesentlig endring i helsetilstand hos sin beboer. I tillegg har pårøende til beboere som er demente krav på å bli rådført i ulike sammenhenger (jmf  f.eks.pasientrettighetsloven kap.4A)

Det er viktig for oss å få god informasjon fra pårørende om beboer som flytter inn hos oss, og som vi skal overta omsorgen for. Vi inhenter derfor informasjon ved innflytting, og ber gjerne om hjelp til å fylle ut et bakgrunnsopplysningsskjema. Det er verdifullt for oss å få vite litt om beboers bakgrunn slik at vi lettere kan føre en samtale også om det som har vært.

Fester & arrangement

Vår og høstfest, fredagssamling og underholdning på ettermiddagen.

Vår og høstfest
To ganger i året arrangerer vi en fest for beboere og pårørende på alle avdelingene våre. Denne ettermiddagen kan vi bli 250 mennesker på huset! Hensikten med dette er blant annet at beboerne får en anledning til å invitere til sitt hjem. Pårørende får også treffe hverandre, og vi tar oss alle tid til en god opplevelse sammen. Pårørende bidrar noen ganger med alt fra lotterigevinster til underholdning.


Underholdning på ettermiddagen
I løpet av året har vi  ulike forestillinger også på ettermiddagen. Pårørende er velkommen til å følge sine beboere på slike arrangement. Det er ikke alltid at personalet kan klare å gå fra avdelingen på ettermiddagen.


Ved livets slutt

Vårt mål er å gjøre alle faser av livet verdifulle

Mange beboere avslutter livet sitt hos oss. I den situasjonen er et nært samarbeid med pårørende veldig viktig. Vi tar opp de vanskelige spørsmålene rundt dette når vi vurderer det som nødvendig. Pårørende er velkommen til å snakke med oss når de måtte ha behov for det.

Vi tilrettelegger så godt vi kan rundt hver enkelt beboer og hans/hennes familie. Både med muligheter for å være tilstede, og få den hjelp og støtte som ønskes.