Nå åpner samfunnet mer, og faren for at det blir mer smitte rundt oss stiger. Da øker også  sjansen for at pårørende kan være smittet. Vi avventer derfor situasjonen før vi diskuterer neste skritt. Hver fredag vinker vi til hverandre fra altanene kl.12.00. Det blir en måte å se hverandre på i denne spesielle tiden. Nettbrett med mulighet for Skype samtaler kommer mer på plass i neste uke. Neste uke blir det altså ingen besøkende. Dessverre.