Kommuneoverlegen, smittevernkontoret og etat for sykehjem bidrar til en tverrfaglig samarbeid rundt smitteutbruddene i sykehjem. Dette er verdifullt for å sikre gode avgjørelser i uoversiktlige situasjoner. Erfaring blir oppsummert og kan videreføres ved behov.