Våre tanker går til de pårørende som ble berørt av pandemien på denne måten. De andre tre smittede beboerne er friske. 18 dager med utbruddshåndtering har krevd en stor innsats fra hele organisasjonen. Alle har strukket seg langt for å få oss gjennom denne krisen. Bergen kommune ved etat for sykehjem har gitt verdifull råd og bistand. Tusen takk til alle sammen!