Beredskapsgruppen har oversikt over alle sider av driften vår. Nå er det størst behov for å sikre at vi har gode smitteregimer, og at vi er forberedt hvis vi skulle være uheldige å få smitten inn. Det store utbruddet på Metodisthjemmet preger oss alle. Etat for sykehjem jobber med å oppsummere og finne måter å unngå så kritiske situasjoner på. Det gjør vi også internt hos oss.