Vår visjon

Vi tar oss tid til de gode opplevelsene!

Våren 2003 bestemte vi at Slettebakken Menighets Eldresenter skulle ha tre satsingsområder, miljøarbeid, den gode samtale og eget kjøkken. Innenfor de eksisterende rammene har vi arbeidet for å utvikle tilbudet til beboerne på disse områdene. I 2009 har vi diskutert oss frem til en ledesnor for arbeidet vårt, nemlig det som har blitt vår visjon; Vi tar oss tid til de gode opplevelser. Vi ønsker å bevisstgjøre oss selv, beboere, pårørende og andre på verdien av de gode opplevelser, og hva som skal til for å komme dit. Satsingsområdene våre gir grobunn for å skape gode opplevelser for den enkelte. Visjonen vår gir ledelse for våre valg og prioriteringer i hverdagen.

En visjon skal leve, og syns på mange ulike måter. Vi vet hvor vi vil, og skal få vår visjon til å blomstre på Slettebakken menighets Eldresenter. Vi inviterer alle beboere, pårørende og venner med på å virkeliggjøre vår visjon i hverdag og fest.