Våre satsningsområder

Miljøarbeid, den gode samtale og eget produksjonskjøkken.

Vi har tre områder som vi satser på å utvikle spesielt hos oss. Det er å lage mat på eget kjøkken, miljøarbeid og den gode samtale. Vi jobber systematisk med å bli bedre på disse feltene. Målet er at beboerne våre skal få et best mulig tilbud innenfor den økonomiske rammen vi har. Vi tenker at de som har fått plass hos oss bor her, og har dette som sitt hjem i en fase av livet sitt. For noen er det en kort periode, for andre er det mange år. Vår oppgave er å gi så mye mening til livet som vi kan. Da må vi ta vare på hele mennesket, og også se de sosiale, psykiske og åndelige behovene.

Miljøarbeid

Miljøarbeid er så mye. God stemning rundt måltidene er kanskje det aller viktigste.

Måltid

Hos oss er personalet til stede i måltidene, og vår oppgave er ikke bare å sørge for at de spiser nok, men også at det skapes en god dialog rundt bordet.

Skape noe sammen… To timer på formiddagen er satt av til miljøarbeid. Da skal det være stuevakt på alle sykehjemsavdelingene. Tilbudet vi gir må variere i forhold til beboernes behov. Det viktige er å skape noe sammen med beboerne. Være til stede. Om det er avisen, musikk, håndarbeid, oppvask eller bare samtalen som er utgangspunktet spiller  ingen rolle. Det handler om å gi de som er tilstede følelsen av å være en del av et fellesskap.

Aktivitetsleder Stiftelsen vår lønner en egen aktivitetsleder i full stilling. Hun er en miljøskaper på mange vis. Vår aktivitetsleder har ansvar for å styre fellestilbudet til alle på huset. Hver fredag samles vi til dans, allsang, underholdning utenfra eller ”quiz”.  Målet er å tilby noe for en hver smak. Blant arrangementene er: Fra "dansefeber" til gamlehjemmet og høstfest med internasjonal vri. Vi prøver å markere små og store hendelser som blir markert elles i samfunnet: friluftslivets uke, kongejubileum, festspill og sykkel - VM. Det er ikke like lett for alle å delta i det store fellesskapet, da henter vi aktivitetene inn til oss. Jevnlig blir det også arrangert dans på fredagene.

Kompetanse på miljøarbeid Å satse på miljøarbeid betyr at personalet må få utvikle seg, og bli trygge på å kunne lede allsang, lese en god historie, arrangere ting på en hensiktsmessig måte, dra beboerne med i en samtale om sine livserfaringer. Vi følger opp med kurs og veiledning. Litt etter litt vil vi bli bedre, og finne nye måter å løse disse oppgavene på.

Den gode samtale

”Den gode samtale” kan finne sted over alt.

I morgenstellet, ved frokostbordet over kaffekoppen. Den er kjennetegnet av en opplevelse av mening for de som deltar. For personalet er det en kunst å få til en samtale som gir den eller de andre følelsen av å bli sett og hørt. Det kan ta lang tid å bli god på dette området. For beboerne kan denne type samtaler være nødvendig for å beholde egenverdet, og få bearbeidet livserfaringer på slutten av livet.

Vårt mål er å kunne skape denne type samtale med beboerne både fordi vi har kompetanse og fordi vi ser betydningen av det, og tar oss tid.

En organisert måte å ivareta ”Den gode samtale” på er ”Skrivegrupper” . Vi har hatt flere slike grupper hos oss på SME. De består av beboere som kommer sammen ledet av to personale. Temaet har enten vært avtalt, eller oppstått spontant. Det spesielle er at beboernes tanker, historier, utsagn osv blir notert. I ettertid bearbeider personalet dette til et tekst som leses opp neste samling. Alt som er nedtegnet på denne måten får en sterk betydning både for opphavspersonen og for omgivelsene. I skrivegrupper med personer med demenns gir tekstene beboerne en verdifull ”stemme” også i forhold til personale.

Tekster fra en gruppe på Tveitebakken (skjermet avdeling for demente):  

Solnedgang

Jeg har sett mange solnedganger.

Flotte solnedganger.

Bare den kommer opp igjen. Solen

Det er det som er kunsten

At solen står opp igjen.

 

Oddny

Anelse

Minnes lukter? Fra før i tiden?

Nei…………,eg tror ikkje det.

Har kanskje en anelse...

Slo høyet, Det var sterk lukt!

Var med å hesje. Det kan eg!

Herborg

Noen tekster fra en skrivegruppe for ”Gutta på hjemmet” Tema; Gode historier fra guttedagene:

Nygårdsbroen

Var laget av tre den gangen Ble heiset opp når store båter kom forbi

Der kom jeg i full fart med sykkel Skulle levere varer Vippet opp på kanten Før jeg skled tilbake…

Det var like før jeg gikk på hodet I Store Lungården!

Alf

Eget kjøkken

De fleste institusjoner får i dag maten ferdig laget fra storkjøkken, og varmer den opp før bruk.

Vi har valgt å beholde våre kokker, og vårt produksjonskjøkken.  Det gir oss mange muligheter til å bruke maten som mer enn føde.  Vi kan variere etter sesong, lyst, ønsker og behov. Våre tre kokker lager sin egen smak på kjøttkakene.

Vi kan enkelt lage i stand både grillfest, rømmegrøt med pårørende, julebord osv.  Det å ha fagfolk på huset er også en fordel i forhold til sammensetning av måltidene, og utnytting av ressursene. Maten er også viktig  i forhold til å skape miljø og atmosfære!

Kjøkkensjef er Hilde Bøe Kjøkkenet kan nås på tlf: 55 36 14 57 Mailadressen til kjøkkensjef er: hilde.boe@bergen.kommune.no